Fraktfritt från 650 kr

Delinats riktlinjer - Europas strängaste ekoriktlinjer

28 apr, 2016

Delinats riktlinjer - Europas strängaste ekoriktlinjer

Delinats ekologiska riktlinjer överskrider generella krav på ekologiskt lantbruk liksom andra ekoriktlinjer (EU, Bio Suisse, Demeter) med hästlängder. I tabellen längst ner kan ni se de viktigaste skillnaderna.

Förutom ett förbud mot kemisk-syntetiska växtskyddsmedel, konstgödningsmedel och genteknologi är Delinats riktlinjer exempelvis först med att kräva ett främjande av den biologiska mångfaldem och en kraftig begränsning av tillämpningen av svavel och koppar med avsikt att bekämpa sjukdomar. Vid vinifieringen i källaren är användandet av hjälpmedel och ingrepp genom hållbarhetsmedel (svavel), klarning och filtration av vinerna kraftigt begränsat.

Grundpelaren: Delinats charta för biologisk mångfald

Den centrala principen för kvalitetsorienterad vinodling baseras på ett målinriktat främjande av den biologiska mångfalden. Vinberget ska betraktas som ett ekosystem, vars balans först uppnås genom den biologiska mångfaldens nätverk. Huvudmålet med att verka för biologiska mångald består i att omvandla vinberget till ett stabilt ekosystem med häckar och träd, liksom med sekundärkulturer som aronia och havtorn och att stegra terroirkvaliteten genom ett hållbart nyttjande av naturens egna krafter. Mer om detta: Delinats charta för biologisk mångfald inom vinodling.

Hörnstenarna i Delinats riktlinjer

- ekologiska arbetsmetoder inom hela odlingsytan - sparsam gödsling i ett slutet kretslopp - genomgående täckodling (med undantag av torrzoner) - inga kemisk-syntetiska växtskyddsmedel (främjande av nyttodjur).

Delinats riktlinjer omfattar också sociala mininumstandars gällande arbetskontrakt, säkerhet och rättigheter. Riktlinjerna baseras på en modell med tre klasser, som delas ut enligt mer än hundra graderingskriterier - klasserna kännetecknas genom en, två eller tre vinbergssnäckor.

Redan den första klassen är betydligt strängare än EU:s ekoförordning. Att riktlinjerna följs kontrolleras genom det schweiziska kontrollorganet bio.inspecta i samarbete med EU-ländernas egna kontrollorgan.

Delinats riktlinjer i PDF-format

Riktlinjerna som ligger till grund för snäckan hittar ni här.

Här är tabellen över skillnaderna mellan Delinats riktlinjer och andra riktlinjer:

Delinats vinbergssnäckor

Alla viner i vårt sortiment är ekologiska. Men en del vinodlare har valt att gå längre än så: i våra riktlinjer har vi satt upp regler och förordningar som är långt strängare än de som krävs för att man ska få kalla sig "ekologisk". En vinproducent kan välja att uppfylla dessa förordningar, och beroende på hur långtgående det ekologiska engagemanget är, desto bättre utmärkelse får man av oss. Vi har satt upp en treskalig rangordning där en vinproducent märks ut med vinbergssnäckor. Ju fler vinbergssnäckor, desto striktare ekologisk aktivitet rör det sig om. Vinproducenterna kontrolleras regelbundet av en oberoende tredje part, så att du som konsument kan vara säker på att mycket stränga regler följs för ett vin som exempelvis bär tre vinbergssnäckor. I våra riktlinjer hittar du allt som krävs för alla skalor i detalj.


Ingen vinbergssnäcka, alltså troligen vanligt ekologiskt vin.


En vinbergssnäcka, producenten har valt att ha strängare regler för sin vinproduktion.


Två vinbergssnäckor, långtgående ekologiskt engagemang.


Tre vinbergssnäckor, mycket långtgående ekologiskt engagemang och alla Delinats riktlinjer följs.

Dão
Dão

11 maj, 2017

Dão är ett vinodlingsområde som ligger vid floden med samma namn, i mitten av regionen Beirad i norra Portugal.

Fortsätt läsa →

Gelatin
Gelatin

11 maj, 2017

Gelatin är ett smakneutralt djuriskt protein, som utvinns på ben och hud från djur (främst svin och nötkreatur).

Fortsätt läsa →

Adega alr Alentejo
Adega alr Alentejo

11 maj, 2017

Deras egna vingård Casa de Mouraz ligger i Dão, i närheten av staden Tondela i den norra delen av Portugal.

Fortsätt läsa →