Fraktfritt från 650 kr

Beskärning

14 nov, 2016

Beskärningen på vintern är av avgörande betydelse för det kommande årets skörd. Både mängd och kvalitet på skörden beror mycket på hur vinrankorna beskurits.

Vintermånaderna på vinberget

Tills det att en ung vinranka fått sin slutliga gestalt och storlek måste den skötas om och beskäras under 3 till 4 års tid.

Vinodlaren använder den kalla delen av året även för andra viktiga uppgifter: förutom det regelbundna arbetet och kontrollen i vinkällaren måste verktyg och maskiner ses över. Plöjningsarbeten som man inte hunnit med under hösten kan nu göras klart.

Beskärning

Plantan får sin form genom beskärningen, dvs. när en del av träet skärs av. Detta ska helst ske under vintermånaderna innan saften stiger i plantan. Beskärningen kan, beroende på hur den utförs, bidra till en kvalitativ och kvantitativ höjning. Det omfattande rotsystemet ger den förminskade vinrankan optimalt med näringsämnen och fuktighet.

Noggrannhet och kunnande

Varje beskärning grundar sig på noggrannt övervägande. Resultatet, inte bara för det kommande året utan för alla följande år, beror till stor del på erfarenhet och kunnande. Vinodlaren granskar träet och tillväxten på varje ranka och det är tydligt hur viktig skötseln av plantorna är för dess utveckling. Det är nämligen vinterknopparna som avgör vinrankas vidareutveckling. En felaktig beskärning låter sig först korrigeras under nästkommande år, om alls.

Sovande ögon

Grundprincipen för rankans kommande form beror på skötsel och beskärning. De bärande elementen, grenarna från den föregående säsongen, som med två år på nacken inte längre får några knoppar, måste skäras bort på ett sådant sätt att alla knoppbärande förgreningar blir kvar. På dessa skjuter under nästa period nya grenar ut. Vinodlaren kallar de barköverväxta knoppar som inte slog ut förra våren för “sovande ögon”. Från dessa bildas under nästa växtcykel nya sommarskott som då bär frukt.

Beskärning för att jämna ut styrkor och svagheter

Beskärningens verkliga konst ligger framför allt i att veta hur mycket man ska beskära. Vinodlaren betraktar längden på skotten och träets kvalitet och tar i betraktande hur mycket avkastning rankan gett året dessförinnan. Så beskärs svagare grenar mer så att de genom mindre belastning kan återhämta sig bättre till nästa sommar. På kraftigare grenar lämnas så mycket att de kan växa ut till fruktbärande grenar. Den signifikanta mängden trämaterial som blir över efter detta arbete blir delvis, i förminskad form, till organisk gödning och återförd till jorden.

Dão
Dão

11 maj, 2017

Dão är ett vinodlingsområde som ligger vid floden med samma namn, i mitten av regionen Beirad i norra Portugal.

Fortsätt läsa →

Gelatin
Gelatin

11 maj, 2017

Gelatin är ett smakneutralt djuriskt protein, som utvinns på ben och hud från djur (främst svin och nötkreatur).

Fortsätt läsa →

Adega alr Alentejo
Adega alr Alentejo

11 maj, 2017

Deras egna vingård Casa de Mouraz ligger i Dão, i närheten av staden Tondela i den norra delen av Portugal.

Fortsätt läsa →