Fraktfritt från 650 kr

Jordarter

14 nov, 2016

Jorden hör vid sidan om druvsorten, den naturliga omgivningen, odlingen och beskärningen, till de viktigaste kvalitetsfaktorerna för vin.

Generellt sett gäller: basiska jordarter med ett högt (alkaliskt) pH-värde, som till exempel krita, kalk och märgel, ger druvor med hög syrahalt. Vice versa växer på surare jordar med lägre pH-värde som kisel, kvarts och granit, druvor med lägre syrahalt.

Några av de viktigaste jordarterna

Albariza: klassisk kritajord i Sydspanien. Den vita jerezjorden är mycket känd. Härifrån härstammar de bästa sherryvinerna.

Basalt: den vanligaste vulkaniska stensorten som innehåller mycket kalk och soda och är rik på mineraler. Basaltjord ger viner med bra syra.

Granit: en mineralisk, hård sten. Odlingsområden med granithaltig jord ger mindre syrabetonade viner. Granitjord hittar man bland annat i nordligaste Beaujolais.

Kisel: kiseljordar är magra, väl dränerade och utmärkta på att lagra värme. Vinrankans rötter tvingas söka sig djupare ner i jorden för att finna vatten och näringsämnen.

Kalksten/kalkhaltig jord: kalksten innehåller kalcium och magnesium som båda är basiska. Därigenom tilltar möjligheten till högre syrakoncentration i druvorna.

Krita: en mycket mjuk, basisk kalkvariation. Den ger starkt syrabetonade viner.

Kvarts/kisel: båda mineralerna är sura och har ett lågt pH-värde. Mer eller mindre alla jordar innehåller kvarts eller kisel. Där de förkommer i större mängder, avtar syrehalten i vinet.

Lössjord: lätt jordart som ofta formas av vinden. Lössjord innehåller huvudsakligen kvarts och delar av kalk. På lössjordar växer ofta druvor som ger fylliga och lagringsbara viner.

Märgel: en särskilt kalkhaltig jordart med högt pH-värde (basisk). Denna jordart ger viner med bra syra.

Sandjord: lätt jordsort med god dräneringsförmåga. Vinet mognar snabbt och är doftrikt och syrafattigt.

Skiffer: mycket hård sten, som uppstått under högt tryck från lera och slam. Skifferjordar ger lätta, eleganta och kärnfulla viner. Skiffer är en viktig jordart i flera tyska odlingsområden eftesom den effektivt lagrar värme och på detta sätt möjliggör odling av riesling i nordligare delar.

Terra Rossa: ”röd jord”, framför allt förekommande i Italien, är en lerigare jord som ibland även innehåller kisel.

Tuff: kalkhaltig lerjord med vulkaniskt ursprung, förekommer i delar av italien samt vid Loire.

Dão
Dão

11 maj, 2017

Dão är ett vinodlingsområde som ligger vid floden med samma namn, i mitten av regionen Beirad i norra Portugal.

Fortsätt läsa →

Gelatin
Gelatin

11 maj, 2017

Gelatin är ett smakneutralt djuriskt protein, som utvinns på ben och hud från djur (främst svin och nötkreatur).

Fortsätt läsa →

Adega alr Alentejo
Adega alr Alentejo

11 maj, 2017

Deras egna vingård Casa de Mouraz ligger i Dão, i närheten av staden Tondela i den norra delen av Portugal.

Fortsätt läsa →