Fraktfritt från 650 kr

Kompensationsområden

14 nov, 2016

Ingen annanstans är livet så mångfaldigt som vid kanten av häckar, ängar och skogar.

I ekologisk vinodling eftersträvas ett ekosystem som är så självreglerande som möjligt. Ekologiska kompensationsområden på och i närheten av vinberget är då av stor betydelse.

Stabilitet tack vare färgstark mångfald

Enligt Delinats riktlinjer för ekologisk vinodling måste kompensationsområdena utgöra minst sju procent av det totala vinodlingsområdet. Önskvärt är biotoper med häckar av olika inhemska sorter av buskar längs fält- eller vägkanter, inhemska trädarter eller hela trädgrupper på passande platser, dammar, varierande ängar, brännässlor, björnbärsbuskar, vildrosor, vass, grus, hedmark, stenar, rinnande vatten, naturstensmurar, etc. Landskapets mångfald bör även skötas om med hjälp av djurhållning (boskapsdjur, bin, etc). Enligt Delinats riktlinjer är den allt vanligare förbränningen av vallar, buskar, häckar och tomtkanter strängt förbjuden.

Ausgleichsflächen im Weinberg 

En fröjd även för ögat: de färgrika öarna i havet av vinrakor.

På Delinats vingård Château Duvivier i Provence är 24 av de 29 hektaren i drift. På de övriga ytorna växer och blommar det som i den fria naturen. Som utmärkande landskapselement finns även häckar, kålväxter, fruktträd och andra växter. Delinat undersöker i vilken omfattning kompensationsområdena bör skapas respektive behållas, så att deras funktion på ett optimalt sätt gynnar den biologiska mångfalden och stabiliserar den. Så ska balans mellan brukandet av odlingsmarken och främjandet av biologisk mångfalld uppnås. En hel del mer information hittar du under Delinats charta för biologisk mångfald.

Dão
Dão

11 maj, 2017

Dão är ett vinodlingsområde som ligger vid floden med samma namn, i mitten av regionen Beirad i norra Portugal.

Fortsätt läsa →

Gelatin
Gelatin

11 maj, 2017

Gelatin är ett smakneutralt djuriskt protein, som utvinns på ben och hud från djur (främst svin och nötkreatur).

Fortsätt läsa →

Adega alr Alentejo
Adega alr Alentejo

11 maj, 2017

Deras egna vingård Casa de Mouraz ligger i Dão, i närheten av staden Tondela i den norra delen av Portugal.

Fortsätt läsa →