Fraktfritt från 650 kr

Munkar

14 nov, 2016

På samma sätt som vin är en väl förankrad beståndsdel av livet i klostret, så har även munkar länge utövat ett stort inflytande på vinodlingens historia.

Vinrankor och vin spelade redan under antiken en stor roll för religionerna från det östra medelhavsområdet. Men det var först i den kristna religiösa symboliken och praktiken som vinet blev till en central beståndsdel av kvällsmåltiden.

Munkar och vinodling

Det betonas om och om igen att de kristna samfundens efterfrågan på vin för att fira kvällsmålet var en av huvudfaktorerna som gjorde det möjligt för vinodlingen att finnas kvar i Västeuropa efter det romerska imperiets fall år 476. Munkarna var de enda som kunde upprätthålla vinodlingens tradition: de hade den nödvändiga kunskapen och tillräckligt med tid för att experimentera, men även den nödvändiga jorden och marken.

Munkarnas bästa odlingslägen

Under medeltiden hamnade några av de högst renommerade vinbergen i klosterägo. Benediktinermunkarna spelade en viktig roll: i Frankrike hörde flera ansedda vingårdar i Bourgogne, Bordeaux, Loire och Champagne till deras stolta ägor. I Tyskland framställde klostret St. Maximin vid Ruwer årligen 9000 liter vin. Benediktinerna ägde framför allt i Rheinhessen och Franken omfångsrika vinbergsområden, men det mest berömda var slottet Johannisberg i Rheingau. Även Cistercienserordens munkarna innehade stora vinodlingsegendomer över hela Europa.

Munkar som “vinmissionärer”

Den andra betydande rollen som munkarna spelat i vinodlingens historia var utvecklingen av vinodling på den amerikanska kontinenten. På 1600-talet var jesuiterna betydande vinodlare på kuststräckan vid Peru och på 1700-talet spelade franziskanermunkarna en väsentlig roll under expansionen av den spanska makten i Kalifornien genom införandet av vinodling i Alta California.

Läs mer om vinets historia här.

Dão
Dão

11 maj, 2017

Dão är ett vinodlingsområde som ligger vid floden med samma namn, i mitten av regionen Beirad i norra Portugal.

Fortsätt läsa →

Gelatin
Gelatin

11 maj, 2017

Gelatin är ett smakneutralt djuriskt protein, som utvinns på ben och hud från djur (främst svin och nötkreatur).

Fortsätt läsa →

Adega alr Alentejo
Adega alr Alentejo

11 maj, 2017

Deras egna vingård Casa de Mouraz ligger i Dão, i närheten av staden Tondela i den norra delen av Portugal.

Fortsätt läsa →