Fraktfritt från 650 kr

Autoktona druvsorter

14 nov, 2016

Autoktona druvsorter är inhemska druvsorter. Begreppet “autoktont” kommer från grekiskan och består av de båda orden “egen” och “jord”. Man kan alltså övesätta autoktont med “infödd” eller “ursprunglig”. En autokton druvsort växer där den uppstod. En likande, med ändå annan, betydelse har ordet “inhemsk” (från endemie), vilket betyder att druvan är ortsligt begränsad till ett område, men det säger egentligen ingenting om dess härkomst. Det finns alltså druvsorter som odlas inhemskt (och alltså ingen annanstans), men inte längre växer på dess ursprungsplats. Autoktona druvsorter: ett kvalitetsmått? Alloktona druvsorter har, i motsats till de autoktona, inte uppstått där de nu växer. Pinot noir är alltså autokton i Bourgogne och allokton på alla andra platser. Begreppet säger med andra ord ingenting om kvaliteten på druvsorten. Även små bestånd av autoktona druvor kan vara av hög kvalitet, även om de inte finns utbredda någon annanstans. Som bevis kan till exempel druvsorterna amigne och rèze från Valais nämnas, eller de talrika autoktona sorterna på Sardinen, Sicilien och Korsika, som inte lönar sig att odla någon annanstans än på dess hemort. Inte alltid så enkelt att avgöra Inte heller druvans frekvens i ett område säger något om den är autokton eller inte. Chansen att den är det är stor när den växer på platsen endemiskt, alltså endast på denna plats. Ofta är det dock svårt att helt säkerställa en druvas ursprung eftersom åldern på många sorter är flera århundraden eller årtusenden. Och då kan mycket ha passerat som inte skrivits in i historieböckerna. De många namnvariationerna av de olika sorterna gör det naturligtvis inte heller lättare. Dessutom måste man komma ihåg att de flesta druvsorter då och då muterar och utvecklar kloner som är autoktona för det specifika området.