Fraktfritt från 650 kr

Ekspån

14 nov, 2016

Förr i tiden förvarades de flesta rödviner i träfat. I några regioner (Bordeaux, Bourgogne) valde man för de bästa druvorna ut små, nya ekträfat ("barriques"/"pièces") som rymde 200-300 liter. Ett ungt vin kom på så sätt i intensiv kontakt med träet och tog upp aromämnen och tanniner från det. Därtill nådde en del syre in till vinet, vilket ledde till en särskilt god mognad. Denna metod är än idag vanlig - framförallt bland viner i den högre prisklassen. Då en barriquetunna kostar runt 3000-6000 kronor och vanligtvis bara håller i tre år, använder allt fler vinordlare andra sätt för att “aromatisera” sina viner. Sedan 2007 är dessa metoder tillåtna i Europa. Den vanligaste metoden som kommer till användning är ekspån, eller andra träbitar i pulveriserad eller hel form. Också plankor kan förvaras i större stålcisterner. Det är betydigt billigare än en barrique. Enligt Delinats riktlinjer är användning av ekspån inte tillåtet. Enligt bestämmelser från EU-kommissionen den 12 oktober 2006 får träspån bara stamma ifrån ek. De måste rostas i naturligt skick på ett genomgående sätt, inte bara ytligt. Ytterligare kemisk behandling är inte tillåtet, ekspånen får inte heller vara aromsatta. De får inte vara mindre än 2 mm och vad gäller renlighetsaspekten får de inte vara tillverkade på så sätt att hälsovådliga medel kan överföras till vinet. För att undvika vilseledningar är beteckningarna för ekfatsviner skyddade: ordet “jäst”, “framtagen” eller “mognad” i samband med “i träfat” eller “i barrique”, “tunna” eller “fat” är otillåtet på etiketten om vinet tagits fram genom tillverkning med användning av ekspån - även om vinet också under lång tid bevarats i träfat. Aromatisering med träspån måste dock inte omnämnas på vinetiketten (!), enbart beteckningen “barrique” är otillåten. Några regioner reglerar användandet av träspån och liknande fristående. Exempelvis har Italiens jordbruksminister tagit fram ett dekret för DOC- och DOCG-viner som förbjuder träspån. Ett liknande förbud togs fram för AOC-viner från Frankrikes INAO, “Institut National de l’Origine et de la Qualité”. Tillåtet är tillsvidare dock experiment med mindre barriquetunnor. Delinats riktlinjer tillåter detta tillvägagångssät på kvalitetsnivå 1 och 2 enbart om en deklarering därav är tydlig på vinetiketten. För kvalitetsnivå 3 är det förbjudet. Läs mer om träfat i allmänhet här och om fatlagring här.