Fraktfritt från 650 kr

Koppar

14 nov, 2016

Koppar är en tungmetall som i praktiken inte bryts ned i marken. Det räknas framför allt som belastning i sura marker med ett pH-värde under 7. Av denna anledning gör Delinat sedan 1990-talet sitt för att reducera kopparanvändandet och så långt det är möjligt alltid ersätta koppar med naturliga alternativ. Ett exempel är aluminiumoxidpreparatet mycosin. Det går också med små mängder koppar Tyvärr finns det fortfarande vinodlare, främst i den klimatmässigt mer fördelaktiga södra delen av Europa, som årligenlv åter använda upp till 10 kilo koppar per hektar. Delinat har i sina riktlinjer fastställt ett maximumvärde på 3,5 kilo, ett strängt krav som ändå uppfylls av allt fler vinodlare. På vår vingård Château Duvivier i Provence utför vi sedan 1994 försök att reducera användandet av koppar. Tio år efter starten uppnåddes ett blygsamt genomsnitt på 1-2 kilo koppar per hektar och år. Det motsvarar en sensationell minskning på det tiofaldiga jämfört med den tidigare ägaren av Duvivier. Kemiska bekämpningsmedel är mer problematiska än koppar Till detta kommer följande grundregel: inom kontrollerad ekologisk vinodling är användandet av kemiska fungicider, ogräsmedel och bekämpningsmedel förbjudet. Även om kemisk-syntetiska produkter teoretiskt hade kunnat tillverkas utan att odlingsmark och vattendrag belastas och att djurlivets hälsa sätts i fara, är risken stor att miljön ändå belastas under produktionsprocessen. Om detta ur ekologisk synpunkt är bättre än de naturliga kopparsalterna som används inom ekologisk vinodling som bordeauxvätska är därför att betvivla. Ekologisk vinodling som aktivt miljöskydd Delinat befattar sig sedan 1980 uteslutande med främjandet och spridningen av kontrollerad ekologisk vinodling. Vi är nöjda över att vårt inflytande i så stor utsträckning tagit sig i uttryck på de europeiska vinodlarna: allt fler vingårdar reducerar också kopparanvändningen avsevärt, under optimala klimatförhållanden kan de till och med helt och hållet utesluta den, som exemplet från spanska La Mancha visar. Mot bakgrund av denna helhetsattityd är vi övetygade om att vi erbjuder det bästa möjliga miljöskyddet genom vårt nuvarande erbjudande på över 200 viner från kontrollerad ekologisk odling. Koppar når nästan aldrig vinet I själva vinet finns normalt sett endast mycket små spår av koppar, långt under toleransgränsen, till och med om vinberget besprutats intensivt. Den största delen spolar regnet bort från vinrduvorna, och efter det att druvmusten jäst lämnas eventuella kopparsamlingar kvar i mäsken.