Fraktfritt från 650 kr | Beställ med Klarna Faktura

Korksmak

14 nov, 2016

Korkar utvinns ifrån korkekens bark. Dess höga porösitet är av fördel vid lagring av många viner, dock försätts vinet i och med korken i fara för den välkända korksmaken. En bra kork kostar upp till tio kronor. Denna värdefulla naturprodukt kan återvinnas flera gånger och hitta nya användningar inom byggsektorn och industrin. Korkträdet, som trivs bäst i västra medelhavsområdet, växer i 30-40 år innan det utnyttjas för första gången. Därefter skalar man av det en gång på 9-14 år. Många ekdungar utgör även idag värdefulla levnadsområden för växter, reptiler och fåglar. Mycket positivt - förutom korksmak Kork är lätt, elastiskt, svårantändande, flytande, stötdämpande, isolerande och tätande. En kubikcentimeter av detta material består av 40-100 miljoner celler, och har ett minimum av fast material och en luftandel på 90 %. Denna höga porösitet är av fördel vid lagring av många viner, dock försätts vinet i och med korken i fara för den välkända korksmaken. 1-3 % av alla viner har en lätt korksmakkg2 Det romantiska gamla källarvalvet försvinner allt mer och ersätts av renstädade, moderna produktionshallar, i vilka många vindefekter inte kan uppstå. Då är just korksmak väldigt frustrerande. Korksmak - huvudorsak för denna defekt är 2,4,6-trikloranisol, som kan härstamma från ett antal olika källor. Korkeken själv är under sin långa växtperiod sårbar i och med sin bark, igenom vilken lavar kan tränga sig in. Växtbekämpningsmedel kan också ta sig genom rötterna eller stammarna och in till korklagret. Ett allt för hårt gödslande kan leda till sprickor och gluggar i barken - ett perfekt näringsunderlag för mikroorganismer. Också under transporten, i lagringen eller vid behandling av korkbarken kan det korksmaksbildande ämnet triklorfenol uppstå: unket luktande paletter eller kartonger eller lagerrum är tillräckligt för att föranleda kontaminering. Tillverkningsmetoden kan vara avgörande De från eken avlägsnade korkplattorna läggs i regel att koka. Eftersom det rör sig om ett utmärkt isoleringsmaterial, kan kork dock inte fullständigt steriliseras genom kokning. Olämplig lagring (för fuktigt) och kontakt med mikroorganismer kan också föranleda den ökända korksmaken. Även för kork som inte behandlats med klorhaltiga blekmedel kan andelen klor i sydliga länders kranvatten vara tillräckligt för att förorsaka en defekt. Ständigt prövas nya metoder för att lösa problemet (mikrovågor, enzymbehandling). Korksmak eller ej? Alla unkna toner i ett vin måste inte vara korksmak: även svampangripna druvor eller undermålig hygien i vinkällaren kan leda till att vinet luktar unket eller instängt. Viner från kontrollerad ekologisk odling är lika sårbara som konventionella viner. En försiktighetsåtgärd som kan tas är att välja förstklassiga korkar, som dock kostar upp till tio kronor styck.