Fraktfritt från 650 kr

Oechslegrader

14 nov, 2016

Druvmustens kvalitet beror framför allt på den naturliga sockerhalten (druv- och fruktsocker). Sockerhalten mäts i så kallade oechslegrader, en enhet som namngetts efter mekanikern Ferdinand Öchsle, som uppfann en mustvåg. Denna mustvåg består av en inglasad tub med gradindelning, som mäter själva mustens vikt. Eftersom socker är tyngre än vatten, sjunker tuben allt mindre ner i musten, ju mer socker den innehåller. En oechslemätare (ett slags hydrometer) består av en inglasad termometerliknande tub med gradindelning som är nedsänkt i en cylinder fylld med druvmust. På detta sättet mäts mustens egna vikt, dvs. oechslegraden. Must är alltid tyngre än vatten Gradindelningen anger hur många gram tyngre en liter must är i förhållande till en liter vatten. Om exempelvis den inglasade mättuben sjunker så djupt ner i musten att 70 grader visas på skalan, betyder detta att en liter av musten väger 1070 gram. Utifrån oechslegraden låter sig mustens ungefärliga sockerhalt bestämmas i gram, genom att man fördubblar gradtalet. Enligt det nämnda exemplet skulle då 70 oechslegrader motsvara 140 gram socker per liter (70 gånger 2 = 140). Oechslegraden avslöjar alkoholhalten Utifrån oechslegraden kan man också på ett ungefär bestämma den förväntade alkoholhalten när vinet jäst helt färdigt. För att göra detta dividerar man oechslegraden med talet 8, och vi får alkoholhalten som uppstår genom jäsningen angett i volymprocent. Har alltså musten 70 oechslegrader, så förväntar vi alkoholhalten genom att enligt denna beräkning ta 70/8 till att vara ungefär 8,7 volymprocent. Den handhållna sockerrefraktometern Idag använder man huvudsakligen en handhållen sockerrefraktometer för att mäta av musten. Detta är ett litet instrument som kan bestämma oechslegraden utifrån bara några små droppar druvmust från vinberget. Mätningen sker genom att en vätskas halt av olika lösningar som socker också förändrar dess ljusbrytning. Instrumentets inre skala förvandlar utan omräkning mustens sockerhalt i procent till oechslegrader.