Fraktfritt från 650 kr

Omdragning

14 nov, 2016

Omdragning (på franska: soutirage) innebär omfyllning av ett vin i en annan behållare, vinet "dras om". Omdragning (på franska: soutirage) innebär omfyllning av ett vin i en annan behållare, vinet “dras om”. Detta är ett källartekniskt förfarande som renar vinet från oupplösta druvrester, döda jästceller och druvskalsrester som sjunkit till botten. Oftast sker omdragningen genom att vinet sugs upp av en sifonslang och tappas ner i en tom behållare. I stora vinkällare finns speciella cisterner med höjdreglerbara munstyck som skiljer ut bottensatsen.