Fraktfritt från 650 kr

Riesling-sylvaner

14 nov, 2016

Riesling-sylvaner kallas (ännu) en grön druvsort, även om genanalyser redan under 1990-talet kunde bevisa att den är släkt med sylvaner (silvaner). Dess odlare yttrade sig redan under början av 1920-talet om dess härkomst. Men det har visat sig vara svårt att korrigera en så gammal felaktig benämning som med riesling-sylvaner, även om försök gjorts från officiella håll. Läs mer här om riesling-sylvaner: müller-thurgau.