Fraktfritt från 650 kr

Sortering

14 nov, 2016

Sortering innebär borttagning av druvstjälkarna från druvorna (även kallat avstjälkning). Genom denna metod skall förhindras att de framförallt i de gröna druvstjälkorna vanligt förekommande garvsyrorna hamnar i musten. Förr i tiden bearbetades druvorna vanligtvis i sin helhet, eftersom manuell åtskiljning av stjälk och druva var för mödosamt. Idag tar man bort stjälkarna vid vinbearbetning nästan utan undantag för vita viner och till stor del bland röda viner. Sortering brukar ske vid jäsningstekniken “Macération Carbonique”. I början av 1800-talet uppfanns sorteringsmaskinen och druvkvarnen. Eftersom varje mekanisk belastning av druvan om möjligt bör undvikas, måste det först avgöras om sortering över huvudtaget är nödvändigt. Vid maskinell vinskörd äger sorteringen rum direkt på plats. Druvorna slås av från sina klasor och en fläkt blåser av bladen och stjälkarna.