Fraktfritt från 650 kr

Terroir

14 nov, 2016

Medan det lokala klimatet inom en region är avgörande för om man överhuvudtaget kan odla vindruvor där, så är det förhållandena på själva vinberget som avgör vilken typ av vin man får ut av skörden. Till kriterierna för terroir hör vinbergets klimat, dess jordmån och topografi, men framför allt hur dessa tre element samverkar. “Terroir” Det är typiskt för fransoserna att ha ett enkelt, elegant begrepp för detta komplexa samspel: terroir. I själva verket är den franska vinodlingen och dess “Appellations Contrôlées”-system grundat på tanken att ett vins karaktär bestäms av dess terroir, det vill säga den naturliga omgivningen på den plats som druvorna växer. Då det i Frankrike, speciellt i Bordeaux und Bourgogne, nu är möjligt att sätta vinkvaliteten i samband med speciella lägen och dessutom ställa samman en rangordning för dessa, ansåg man länge att vinkvaliteten berodde på den kemiska sammansättningen av jorden på de olika platserna. Även stora vinproducenter härleds till smaken av den naturliga odlingen: för bara när terroir och rankor harmonierar med varandra blir vinet just harmoniskt. Omfattande studier av jordmån Så undersökte geologerna de enskilda vinområdena, utifrån terroirtänket, med stor iver. Nyare studier visar dock att den kemiska sammansättningen av jord, alv och berggrund på vinberget är av mindre betydelse än den fysiska karaktären. För vinkvaliteten är det mycket viktigt att jorden inte är för bördig, däremot väldränerad och jämn, samt att den kan lagra tillräckligt med fukt inom räckhåll för rankans rötter. Hårt skal, varsamt hushållande Jämfört med andra jordbruksområden verkar jorden på vinberget stenig, torr och obördig. Men bilden bedrar. Ett ekologiskt, välskött terroir är ett mångfaldigt ekosystem med intensiv bakteriell aktivitet (livet i jorden). Genom grönodling av ytan med olika sorters plantor stödjs tillförseln av näringsvärden och fukt till vinrankorna. Med ett starkt rotsystem djupt ner i jorden tar vinrankorna upp de typiska terroirkännetecknen, finner fuktighet vid långvarig torka och blir robustare. Åtskilliga vinodlingsjordar förstörs på grund av kortsiktiga intressen. Konstgjord gödning försvagar vinrankorna och gör att rötterna inte längre söker sig så långt ned i jorden, eftersom de kan hämta sin näring från jordens översta lager.