Fraktfritt från 650 kr

Uppbindningssystem

14 nov, 2016

Inom vinodling finns det ett flertal olika system för uppbindning, dvs. att låta vinplantan stöttas av någon form av struktur. Till de viktigaste hör uppbindning med stålramar, stolpar, pergola och buskbeskäring (gobelet och albarello). Viktiga kriterier för valet av den ideala uppbindningsformen är typen av mark, den önskade avkastningen, klimatet, druvsorten, eventuella sjukdomar på plantan samt vilken grad av mekanisering och automatisering som föreligger på vinberget. Gobelet Gobeletuppbindning Den äldsta formen av uppbindning kallas gobelet. Den uppfanns av grekerna och togs därefter över av romerna. Rankorna frodas utan någon form av stöttning (som ståltrådar, ramar eller stolpar) i buskform som fristående små träd. Denna uppbindningsform är mycket arbetsintensiv och har därför gått starkt tillbaka de senaste årtiondena. Däremot levererar sådana buskrankor oftast kvalitativt högklassiga druvor. (Läs mer om olika slags druvor här). Guyot Guyotuppbindning Den mest kända varianten av uppbindning med stöttning kallas guyot. Metoden har fått namn efter fransmannen Jules Guyot (1807-1872). Här har man ett slags staljé med ståltrådar. Vid beskärningen lämnas det årsskott som är näst intill stammen, denna böjs sedan till och knyts fast på staljéns nedersta ståltråd. Ur vinterknopparna från denna gren spirar till våren de årsskott upp som senare samma år ska bära frukt. Det årsskott som ligger direkt intill stammen skärs ned till en stump med två vinterknoppar. Ur dessa två vinterknoppar kommer sedan två ettåriga årsskott spira, för att året därefter kunna bilda två bågar. I Österrike, Tyskland och de franska regionerna Bourgogne och Bordeaux är den vanligaste metoden en så kallad dubbel guyot, där två årsskott fästs nedtill. Till de översta ståltrådarna kan de årsskott fästas som växer fram ut de ettåriga vinterskotten. Uppbindning med stolpar Uppbindning med fristående stolpar Vid uppbindning med stolpar och pålar låter man druvstockarna växa fristående med stöttning av lodräta stolpar. Rankorna skärs ned till små stumpar och de årsskott som växer fram kan bindas fast på ett stolpen. Denna metod är i viss utsträckning fortfarande vanlig i Sydfrankrike, Italien och i Spanien. Dess betydelse är dock på tillbakagång eftersom en mekanisering av de olika arbetssätten gör metoden svårgenomförlig. Dessutom bildas ett mikroklimat i det inre av knopparna som är gynnsamt för oönskade svampinfektioner. Pergola Pergolauppbindning Pergola är ett gammalt, horisontalt uppbindningssystem där ett mer eller mindre slutet bladtak utvecklas kring ca. 2 meters höjd. Detta är främst utbredd i sydligare regioner. Pergolauppbindning och varianter därav (t.ex. tendone) används både inom vinpressning och inom produktion av bordsvindruvor.