Fraktfritt från 650 kr | Beställ med Klarna Faktura

Vegetariska och veganska viner: begreppsförklaring

14 nov, 2016

Delinats viner är den oförfalskade frukten av utvalda terroirs med hög biologisk mångfald. De utgör det ärliga resultatet av vinodlarens passion. De framställs rent från druvor. Vid vinframställningen är endast några få biologiska hjälpmedel tillåtna (se Delinat-riktlinjerna). Varje hjälpmedel måste anges och vara synligt för kunden på varje vinartikels produktsida. Alla Delinatviner är vegetariska. Det betyder att man inte får använda sig av några produkter från döda djur som hjälpmedel i produktionen. För vegetariska viner är dock mjölkprodukter och äggvita tillåtet för ändamålet att klarna. Mjölk och äggprodukter måste komma från ekologisk djurhållning och deklareras. De flesta Delinatvinerna är veganska och märks som sådana. För vinframställningen av veganviner får inga hjälpmedel användas som på något sätt härstammar från djurhållning. Under produktionen får alltså inga mjölk- eller äggprodukter tillsättas. Vegana Delinatviner innehåller inga produkter från djurhållning och de används inte heller vid framställningen. I en viss bemärkelse är dock även bakterier och jäst djur. Vid vinframställning förökas dessa i miljontals, för att sedan dö och åtskiljs från vinet och slutligen användas som gödsel på fältet. Utan jäst och bakterier kan man inte framställa vin. Mikroorganismer är naturliga beståndsdelar i vin och tas inte hänsyn till under definitionen av veganvin. Enligt Delinat-riktlinjerna får endast organiskt gödsel användas. Vid sidan av användningen av gröngödsel är kompost viktig för stimulering av den biologiska markaktiviteten och för uppbyggnad av humus. Ekologisk kompost är tillåten och får även innehålla naturgödsel från ekologisk djurhållning. Delinat-riktilinjerna är de enda ekologiska riktlinjer som specifikt främjar biologisk mångfald inom jordbruket. Djurskydd är viktigt för oss och vi ser över det in i minsta detalj i vinproduktionen. “Veganism har inte anspråk på perfektion, målet är snarare att orsaka så lite lidande, förstörelse och död som möjligt.” (Veganföreningen, Schweiz) Läs mer om veganviner här.