Fraktfritt från 650 kr

Vinbergssnäckan

14 nov, 2016

Vinbergssnäckan ses som ett skadedjur - det är dock inte hela sanningen. Vinbergssnäckan, eller framför allt dess fascinerande hus med spiral- eller helixform, har stått som förlaga för Delinats logotyp. Varför valde vi den oanvändbara vinbergssnäckan, som till och med är brännmärkt som “skadedjur”, att bli vårt varumärke? Eftersom vi tycker om den perfekta formen på snäckans hus? Ja, det med. Men det fanns också en djupare grund: i ekologisk vinodling respekteras dessa djur och de drivs inte iväg med kemiska gifter. Trots att den verkar så oanvändbar fyller även vinbergssnäckan sin funktion i stora ekologiska kretsloppet. Speciellt vad gäller kompostering av nedbrytbara avfall finns det processer som fortlöper långsammare, eller inte alls, utan vinbergssnäckan. Vinbergssnäckan är en symbol för alla levande ting Delinats kvalitetsmärke Avgörande är dock tanken att det är fel att välja ut en av alla tusentals levnadsväsen på vinberget och bekämpa den. Det slår utan undantag konsekvent tillbaka på oss själva - oförutsett lider även nyttodjur av sådana åtgärder. Vid varje ingrepp i naturen sätts den ekologiska jämvikten på spel. Endast mångfald ger stabilitet - det är ledmotivet i det ekologiska lantbruket. Och även vinbergssnäckan fyller sin funktion, även om det för oss inte är så uppenbart eller utrett vilken funktion det är. Vinbergssnäckan som symbol i våra riktlinjer För att förstå mer om hur Delinat arbetar för att främja den biologiska mångfalden på vinberget, rekommenderas att läsa vår charta och våra riktlinjer. Våra viner är inte bara alltid ekologiska, utan många viner bär också vinbergssnäckan som symbol för ett långtgående engagemang enligt våra riktlinjer som sträcker sig långt över ett normalt ekologiskt vinodlande. Därför kan du se följande symboler på våra viner som representerar om ett vin har noll, en, två eller tre vinbergssnäckor: Ingen vinbergssnäcka, alltså troligen vanligt ekologiskt vin. En vinbergssnäcka, producenten har valt att ha strägare regler för sin vinproduktion. Två vinbergssnäckor, långtgående ekologiskt engagemang. Tre vinbergssnäckor, mycket långtgående ekologiskt engagemang och alla Delinats riktlinjer följs. Läs mer i våra riktlinjer!