Fraktfritt från 650 kr | Beställ med Klarna Faktura

Om Delinat

Bakom hemsidan delinat.se står Vinatorum GmbH.

Det är sedan 2008 tillåtet för privatpersoner som bor i Sverige och har fyllt 20 år att köpa vin för personligt bruk genom mellanhand från ett annat EU-land.

Vår partner, företaget Delinat, är pionjärer inom marknadsföring av viner från kontrollerat ekologiska odlingar. Delinat har erfarenhet i branschen sedan 1980 och är en av de största leverantörerna av ekologiska viner i Tyskland, Schweiz och Österrike. Denna erfarenhet och den goda kontakten med vinodlarna gör att Delinat hittar och kan köpa in och sälja viner som annars är svåra att få tag på.

Delinats uppköpare tillsammans med externa vinexperter garanterar bästa kvalitet. Innan ett nytt vin tas upp i sortimentet undersöks det i ett neutralt laboratorium. Bara de viner som övertygar i längden stannar kvar i sortimentet. Kundernas förtroende och belåtenhet är grundläggande för valet av vingårdar och viner.

Delinats viner överträffar EU:s krav på ekologisk odling. Delinats riktlinjer förbjuder kemisk-syntetiska växtskyddsmedel, konstgödning och genteknik, främjar biologisk mångfald och begränsar användingen av koppar och svavel som bekämpningsmedel i vingårdarna. Dessutom är hjälpmedlena och ingreppen för att öka vinets hållbarhet starkt inskränkta. Tillsammans med utvalda vinodlare driver Delinat också en egen forskningsanstalt.

Vinatorum säljer exklusivt Delinats viner på nätet till privatpersoner i Sverige. Leveransen sker från Delinats lager i Weil am Rhein i Tyskland.

"Vi är glada att ha fått möjligheten att bli Delinats partner. Många års arbete hos Delinat AG har helt övertygat mig om de ekologiska vinernas fördelar, och som delägare och ansvarig för marknadsföringen i Vinatorum GmbH vill jag väcka just ditt intresse och förtroende för dessa produkter".

Christian Wild
Vinatorum GmbH
Nelkenweg 4b
CH-9410 Heiden AR
Schweiz

Email: kundtjaenst@delinat.se

Schweiziskt VAT-nr. CHE-385.591.858
Svenskt moms-nr. SE502071255901