Fraktfritt från 650 kr

Allmänna villkor

 1. Allmänt
 2. Avtal
 3. Erbjudanden och priser
 4. Leverans- och transportkostnader
 5. Betalning
 6. Ångerrätt
 7. Felleverans eller kvalitetsbrist
 8. Anspråk på nyttjande av hemsidan
 9. Vinatorums ansvar
 10. Dataskydd och cookies
 11. Tillämpad lag, behörig domstol
 12. Slutbestämmelser

 

 1. Allmänt 
  Nedanstående allmänna villkor gäller när du handlar hos delinat.se by Vinatorum GmbH (nedan Vinatorum) och inget annat skriftligt avtal finns. Hemsidan www.delinat.se drivs av Vinatorum GmbH. Inga krav kan ställas till våra partner Delinat AG eller Delinat GmbH.

 2. Avtal 
  Genom att läsa igenom och godkänna våra villkor bekräftar du att du
  a) har fyllt 20 år
  b) bor i Sverige 
  c) köper varan för personligt bruk 
  d) ej använder dig av kredit- eller betalkort som inte tillhör dig 
  e) ej står under förmyndare Avtal ingås när du bekräftat beställningen av varorna i varukorgen. Beställaren är avtalspart även vid avvikande leveransadress. Vi utgår från att dina personuppgifter, som du måste lämna vid beställningen är korrekta. Om vi tvivlar på dina uppgifter, förbehåller vi oss rätten att inte fullfölja beställningen innan klarhet uppstått. I sådant fall får du meddelande inom 7 dagar efter din beställningsbekräftelse.

 3. Erbjudanden och priser
  Vi säljer de varor som finns på vår hemsida www.delinat.se. Vinatorum säljer och fakturerar i euro. Angivna priser innehåller svensk alkoholskatt och moms. Kostnad för transport och förpackning framgår av uppdragsbekräftelsen.

 4. Leverans- och transportkostnader 
  Frakt kostar 80 kronor per leverans. För belopp över 650 kr är frakten gratis. Leveranstid är en till två veckor. Vinatorum levererar endast till adresser i Sverige. För leverans utanför Sverige ber vi dig kontakta vår partner www.delinat.com. Läs mer i de separata leveransvillkoren. Om du vid mottagandet märker att varan är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till transportören. Skulle denne inte åta sig ansvaret, ber vi dig kontakta oss omgående. (kundtjaenst@delinat.se)

 5. Betalning 
  Betalning kan antingen ske genom vår hemsida via Klarnas betalningsstjänst via räkning.Betalning kan också ske omedelbart efter bekräftelse av köpet på hemsidan, detta då genom kreditkort/bankkort (Mastercard eller VISA) eller PayPal. Din onlinebetalning är säkrad genom att Vinatorum använder betalningstjänster från Saferpay (SIX Multipay AG) , vars system är certifierat av VISA och Mastercard för högsta säkerhet vid betalningstransaktioner. All kommunikation mellan vår butik och din bank sköts av Saferpay och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Du kan se att betalningen är säker genom att adressen på betalsidan börjar med https:// och att ett hänglås visas i högra hörnet av din browser. Vinatorum har aldrig tillgång till dina kortuppgifter.

 6. Ångerrätt 
  Inom fjorton dagar har kunden rätt att utan att ange anledning avsäga sig köpeavtalet. Denna ångerrätt gäller fjorton dagar från den dag då kunden, eller den av kunden angivna tredjepart mottagit varan. 

  För att utöva ångerrätten måste kunden kontakta oss antingen via brev eller e-mail: 

  Vinatorum GmbH Weiherwies 412 
  Postfach 46 9035 Grub AR
  Schweiz
  E-mail: kundtjaenst@delinat.se 

  I meddelandet skall anges att kunden vill ångra köpeavtalet. På Konsument Europas hemsida finns en mall som kan användas. Så fort vi blivit underrättade kommer vi bekräfta att vi tagit del av informationen. 

  För att tidsgränsen för ångersrätten ska hållas, räcker det med att kunden meddelar om avsikten att utöva ångerrätten innan denna tidsgräns löpt ut. 

  Ångerrättens följder 
  Om kunden ångrar köpeavtalet betalar vi tillbaka alla kostnaderna kunden betalat, inkluvise fraktkostnaderna (med untantag för de tilläggskostnader som uppstått i det fall att ett annat leveranssätt valts än den billigaste standardleverans som föreslås av oss), med omedelbar verkan och senast inom fjorton dagar efter den dag som vi mottagit önskan om att utöva ångerrätten. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som använts av kunden i den ursprungliga transaktionen, om inget annat uttryckligen beslutats i samspråk mellan kunden och Delinat. I vart fall uppstår igenom detta inga extrakostnader för kunden. 

  Vi kan vägra en återbetalning fram tills dess vi mottagit varorna, alternativt fram tills det att kunden intygat att varorna skickats tillbaka, beroende vad som sker tidigast. 

  Efter det att vi blivit informerade om utövandet av ångerrätten måste varorna skickas tillbaka eller överlämnas senast inom fjorton dagar. Denna tidsbegränsning hålls så länge varorna skickas iväg inom denna tid. Kunden står för de direkta kostnaderna av att skicka tillbaka varorna. 

  Om värdeförluster skulle uppkomma måste kunden stå för dessa, i den mån som värdeförlusten går att härleda tillbaka till att varornas beskaffenhet, egenskap och funktion prövats av kunden på ett sätt som inte varit nödväntigt.

 7. Felleverans eller kvalitetsbrist
  Har du fått en annan vara än beställt eller produkt med kvalitetsbrist, ber vi dig att omgående kontakta oss. (kundtjaenst@delinat.se). Köparen har rätt att reklamera bristfällig kvalitet upp till högst 2 år efter leverans. I detta fall återbetalas köpesumman och Vinatorum står för fraktkostnaderna.

 8. Anspråk på nyttjande av hemsidan 
  Delinat.se-hemsidan kan på grund av underhållsarbeten eller andra oförutsedda orsaker tidvis inte vara tillgänglig. I sådana fall kan inga krav ställas på Vinatorum.

 9. Vinatorums ansvar 
  Om Vinatorum eller dess varor orsakar skada genom vårdslöshet eller avsiktligt felaktigt beteende från vår sida, övertar vi ansvaret. I övrigt kan endast krav enligt lag ställas på Vinatorum.

 10. Dataskydd och cookies 
  Vinatorum lägger stort värde på att dina personliga uppgifter är väl skyddade. Läs mer i våra villkor för dataskydd.

 11. Juridik
  Tillämpad lag, behörig domstol. Schweizisk rätt gäller för samtliga rättsförhållande mellan Vinatorum och dig. Behörig domstol är den som tillämpas vid Vinatorums säte.

 12. Slutbestämmelser 
  Skulle någon av ovan nämnda punkter inte kunna tillämpas, består likväl giltighet för övriga bestämmelser.

Vinatorum GmbH 
Weiherwies 412 
Postfach 46 
9035 Grub AR 
Schweiz
USTID Nr CH-385.591.858 MWST (Schweiz) 
USTID Nr SE502071255901 (Sverige) www.delinat.se